За проекта

Информация за проекта

Проект ROBG 452 "Добре дошли в средновековието", договор №106579.09.2018 е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на програма Interreg V-A Румъния-България. Изпълнител на проекта е община Мездра.

Проектът трябва да стимулира развитието на туризма въз основа на богатото историческо и културно наследство на българската община Мездра и румънската Добрословени чрез създаване на средновековни и римски фестивали, които ще заведат посетителите назад във времето, за да станат свидетели и да съпреживеят битието на своите предци, като по този начин създават съвместен туристически продукт.

Партньори по проекта

Водещ бенефициент: Община Мездра

Партньор 2: Община Добрословени

Бюджет на проекта

Общ бюджет на проекта: 495 103.46 евро, от които:
85 % - 420 837,93 евро от Европейския Фонд за Регионално развитие;
15 % национално съфинансиране

Бюджет на отделните партньори по проекта:
Община Мездра - 251 830,36 евро
Община Добрословени - 243 273,10 евро

Продължителност на проекта 

Продължителността на проекта е 18 месеца в периода:

28 септември 2018 – 27 март 2020г.

Общата цел

Общата цел на проекта е да се подобри устойчивото използване на природното и културно наследство на общините Мездра и Добрословени, като се създадат два важни фестивала - римски и средновековен, които да пресъздадат по атрактивен за туристите начин автентичният живот и традициите на времето, популяризирайки културата и историята на региона.

Проектът ще увеличи популярността на двата трансгранични региона като туристически дестинации и ще създаде устойчиви събития, привличащи хората, които представят древната култура в тези земи.

 

Проектът предвижда изпълнението на следните дейности:

 • Управление на проекта.
 • Дейности по информация и публичност.
 • Разработване на Проучвания за фестивали, събития и групи за възстановки, предствляващи средновековните и римските традиции в Румъния и България.
 • Закупуване на оборудване, необходимо за провеждането на фестивалите в двете общини.
 • Организиране на Средновековен и Римски фестивали.
 • Промоция на двата интегрирани туристически продукта на най-големите туристически изложения в България и Румъния.

Дейност: Промоция на двата интегрирани туристически продукта

 • Тази дейност включва популяризирането на интегрираните туристически продукти на най-големите туристически панаири в България и Румъния - тези в София и Букурещ.
 • Община Мездра участва със свой щанд на най-големия туристически панаир в България. В продължение на три дни посетителите, гостите и бизнес партньорите имаха възможност да се запознаят с условията за културен и религиозен туризъм в общината. Специално внимание бе обърнато на факта, че това участие се финансира по проект "Добре дошли в Средновековието" по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VA - Румъния-България.
 • В центъра на вниманието беше и бъдещото издание на фестивала за средните векове, който се финансира от проекта и ще се проведе от 16 до 19 май 2019 г. в Археологическия комплекс Калето.
 • Щандът на Община Мездра в Интер Експо Център привлече вниманието на посетителите с автентични ястия от латински, прабългарски и средновековни кухни. Сладко козе сирене и масло с 9 вида подправки акцентираха на 36-тото издание на Международното туристическо изложение "Holiday and SPA Expo" в София. Изключително привлекателни бяха средновековните воини, облечени в средновековни костюми.
 • Гостите на Ваканция и СПА ЕКСПО 2019 имаха възможността да се потопят в начина на живот и традициите на средновековните бойци, както и да докоснат оръжията, с които воюваха.
 • По време на изложението организаторите от Община Мездра и представители на Калето АС проведоха бизнес срещи с национални и международни туроператори, туристически агенции и телевизионни медии за развитието на новата туристическа дестинация - една от целите на проекта.
 


InterregROBG
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.