Калето - Мездра 2021


Седмни традиоционен фестивал на средновековните традиции, бит и култура “Калето - Мездра 2021“

Късната античност и средновековие оживяха за пореден път край крепостта „Калето“ в гр. Мездра. Това стана по време на Седмия фестивал на средновековните традиции, бит и култура „Калето – Мездра“, който се проведе на 29-и и 30-и май в Археологически комплекс „Калето“. 

Събитието е от програмата на 47-мите Празници на културата „Мездра-май“ и е част от дейностите за устойчивост по Проект „Добре дошли в Средновековието” („Welcome to the Middle Ages”), ROBG-452, реализиран от Община Мездра и от Община Добрословени, Румъния по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г. 

Организатори на фестивала бяха Община Мездра, Археологически комплекс „Калето” и Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции „Авитохол”. 

Във форума взеха участие повече от 70 индивидуални реенактори и групи за исторически възстановки от цялата страна, които пресъздадоха живота по нашите земи през късната античност, ранното и късното средновековие. Исторически реконструкции на автентичния бит, занаяти, култура и изкуство, кухня и воински умения на обществата, населявали Дунавска България през периода VII-XIV век направиха своеобразен мост във времето и пренесоха зрителите в една безвъзвратно отминала, но величава и пълна със загадки епоха. За да знаем миналото си, да ценим настоящето и да градим успешно нашето бъдеще.

Фестивалът бе официално открит от кмета на Мездра Иван Аспарухов, след което Жасмин Първанов – председател на сдружение „Авитохол”, представи участниците във форума. Сред тях бяха 9 реенакторски групи: „Авитохол” – Варна, „Ситалк“ – Пловдив, „Антична Тракия“ – Ямбол, „Багачин“ – Дреновец, Вълкашин“ – София, „Жива история“ – Шумен, „Филипопол“ – Пловдив“, Задруга на занаятите от древния свят – Свищов и Национално дружество „Традиция” – РК Велико Търново и РК Плевен.

През двата фестивални дни беше пресъздадено късноантичното наследство по нашите земи – облекло, въоръжение, войска и боен строй, ранносредновековно и късносредновековно българско облекло, въоръжение, снаряжение и войскари. Сред останалите атракции бяха приготвяне и дегустация на средновековни ястия и напитки по оригинални рецепти, демонстрация на бойни умения – дуели на средновековни воини и обучение на деца и младежи в стрелба с лък и в бой с хладни оръжия.

Моменти от фестивалa


InterregROBG
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.