ROMVLA FEST 2019


ROMVLA FEST

За първият път в Добрословени, окръг Олтения, се проведе средновековен фестивал.

В рамките на фестивала бяха пресъздадени пред местната общност традициите и обичаите на древните даки и римляни.

Събитието се организира в рамките на Проект „Добре дошли в средновековието“, финансиран чрез програмата Interreg V-A Румъния-България.

В трите дни на фестивала бяха представени римски военни демонстрации, битки между даки и римляни и гладиаторски боеве. Пред гостите на фестивала бяха демонстрирани занаятчийски работилници и панаири на роби.

Откриването нс фестивала се състоя в гр. Каракал където се проведе и вечерен военен парад с факли. Десетки римски войни и бойци на даките преминаха пред общината, където площада се превърна варена на първата битка.

На следващия ден действията се преместиха в региона на Добрословни, където бе проведена и официалната откриваща конференция на фестивала.

За първият път в Добрословени, окръг Олтения, се проведе средновековен фестивал.

InterregROBG
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.