Контакти


Проект "Добре дошли в средновековието"

Община Мездра

България 3100, гр.Мездра ул."Христо Ботев" 27,
телефони: централа: 0910 92016, 0910 92116
факс: 0910 92523
е-mail: mezdra@mail.bg


Община Добрословени

телефони: +40 249 530022
факс: +40 249 530210
е-mail: contact@dobrosloveni.ro
secretar@dobrosloveni.roInterregROBG
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.