23 август 2019


ROMULA FEST

За първият път в Добрословени окръг Олтения се проведе фестивал за римски възстановки и древни бит традиции.

На определено за целта място между брега на река Теслуи и на поляната пред мелницата на село Речка се организираха древните лагери на участницоте. Публиката можеше да общува с актьорите в работилниците по древна кухня, металопластика, дървообработване, ковачество, тъкане, сечене на монети, стрелба с лък, изработка на брони и антични козметични процедури.  Интереът бе привлечен към  ритуалите -„Древна сватба“ и „Римска сватба“, гладиаторски битки и древни танци. Една от вечерите бе посветена на втората експедиция на Траян до Дакия. Всяка от фестивалните вечери завършваше с концерт.


Моменти от фестивалa


За първият път в Добрословени окръг Олтения се проведе фестивал за римски възстановки и древни бит традиции.


InterregROBG
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.