Откриване на средновековен фестивалa Калето Мездра - 2019


Откриване на fестивалa на средновековните традиции, бит и култура - Калето Мездра - 2019

17-05-2019

АК „Калето“ Мездра събра почитатели на историческото ни наследство. Беше открит фестивалът на средновековните традиции, бит и култура „Добре дошли в Средновековието“. Международният проект е финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България / 2014 – 2020/. В него партньори са Община Мездра, с представяне на живота в Средновековието и Румънската община Добрословени, с демонстрации на живота на римляните в областта Олтения.
 
Румънските участници в проекта бяха приети радушно от мездренските си колеги. В своите приветствия кметовете на двете общини инж. Генади Събков и Георге Тудорашку  подчертаха удовлетворението си от градивното партньорство, от мащабността и значимостта на проекта и неговата роля за популяризиране и опазване на историческото наследство, с което се гордеят двете общини. Похвални са усилията на общинските администрации, довели до партньорство, чрез което двете общини ще се превърнат в по-атрактивни туристически дестинации.
 
Всички бяха приятно изненадани и впечатлени от водещата на събитието, която с облеклото си внесе на сцената духа и атмосферата на Средновековието.InterregROBG
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.