August 23


ROMULA FEST

За първият път в Добрословени окръг Олтения се проведе фестивал за римски възстановки и древни бит традиции.

На определено за целта място между брега на река Теслуи и на поляната пред мелницата на село Речка се организираха древните лагери на участницоте. Публиката можеше да общува с актьорите в работилниците по древна кухня, металопластика, дървообработване, ковачество, тъкане, сечене на монети, стрелба с лък, изработка на брони и антични козметични процедури.  Интереът бе привлечен към  ритуалите -„Древна сватба“ и „Римска сватба“, гладиаторски битки и древни танци. Една от вечерите бе посветена на втората експедиция на Траян до Дакия. Всяка от фестивалните вечери завършваше с концерт.


Моменти от фестивалa


За първият път в Добрословени окръг Олтения се проведе фестивал за римски възстановки и древни бит традиции.


InterregROBG
The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
The initiators of the site are the sole responsibles for the information provided through the site.