August 22


ROMULA FEST

За първият път в Добрословени окръг Олтения се проведе фестивал за римски възстановки и древни бит традиции.

Атракциите и фестивалната активност се проведе на широка поляна между брега на река Теслуи и мелницата на село Речка където бяха изградени и древните лагери на участниците.

Публиката имаше възмощността да общува с участниците в специално изградени за целта щандове - работилниците по древна кухня, металопластика, дървообработване, ковачество, тъкане, сечене на монети, стрелба с лък, изработка на брони и приготовление на антични козметични процедури.

Интересът бе привлечен към ритуалите - „Древна сватба“ и „Римска сватба“.

Особено завладяващи бяха гладиаторските битки и древни танци.

Една от вечерите бе посветена на втората експедиция на Траян до Дакия.

Всяка от фестивалните вечери завършваше с концерт.


Моменти от фестивалa


За първият път в Добрословени окръг Олтения се проведе фестивал за римски възстановки и древни бит традиции.


InterregROBG
The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
The initiators of the site are the sole responsibles for the information provided through the site.