Сдружение „Багачин” от гр. Лом


Сдружение „Багачин“ от гр. Лом пресъздава бит и култура на ранните кутригури и есагели – хунобългари от 5-6 век, федерати на Източно римската империя

Създадено 2015 година
Ръководител: Любомир Андреев

"Бaгачин - Foederati" е обособена група от хора с различни професии за пресъздаване на древната история на Северозападна България. Представя късните сармати от края на ІV век, късни римляни от Рациария и Градище край Дреновeц, община Ружинци - военни от LEG XIII GEMINA от Colonia Ulpia Ratiaria и цивилни римски граждани от Градище, както и хунобългари- федерати на Източната римска империя, няколко години преди това част от обединената хунска армия под предводителството на Атила. След смъртта на Атила през 453 година избухва гражданска война в държавата му, двамата му сина Елак и Денгиз са убити, а останалите народи от хунската военна федерация са прогонени от Панония под натиска на гепидите. Третият син на Атила, Ернак (Ирник), се установява в Мала Скития ( Северна Добруджа), а военновременните вождове Емнецур и Ултиндзур (Ултингур), преминават Дунава с племената си и намират решение на несигурното си битие отсам Лимеса, ставайки федерати на Източната римска империя. Готският историк Jordanes посочва в "De origine actibuscue Getarum" (Getica), позовавайки се на съвременника на събитията  Priscus Panites, местата на тези заселвания - "край Castra Martis (днешният град Кула) и Аlmus (днешният град Лом), и на изток до река Вит". Археологическите находки показват, че тези хунобългари не се заселват компактно в Северозапада около столицата на провинция Dacia Ripensis- "Крайбрежна Дакия", а разпръснато, обикновено край някоя римска крепост, по долината на река Лом и другаде, смесвайки се със завареното федератско население. Край град Лом, (кв. Моминброд) е разкрито смесено, вероятно семейно погребение: хунобългарин и остготка. Амулета- конник от този гроб, изложен в експозицията на Историческия музей в гр. Лом, е част от логото на групата „Багачин”.

Нова дейност на групата е и пресъздаването на римски облекла, въоръжение и кулинария от населението на Ulpia Ratiaria и Градище край Дреновец, намиращо се на 15 км. по въздушна линия от Рациария, на диагоналния път от столицата на провинцията към Castrum Montanesium. След евакуацията от император Аврелиан на Отвъддунавска Дакия през 272 година, в днешния български Северозапад е преселена комплектно цялата римска администрация, аристократи, военни, заселници и занаятчии, латинизирани даки и всеки, предпочел да ползва военната закрила и благата на Империята, целият край е в духовен подем и икономически просперитет, а Рациария става столица на новообразуваната римска провинция Крайбрежна Дакия.

Група „Багачин” е създадена от Любомир Андреев от гр.Лом, инспирирана от работата на организацията "Баранта" в Унгария и провеждания там фестивал Курултай 2010, и с подкрепата на Сдружение "Авитохол" от гр. Варна. При пресъздаването на историята на този край, групата ползва помощ и инспирация от Паметохранителница- Дреновец, местни и столични археолози. Опитва се да реконструира древни музикални инструменти и занаятчийски приспособления, използвайки само естествени природни материали. Представя на местна почва възстановки на късноримски и хунобългарски ритуали и празници от периода ІV - VІ век, издирва стари, неславянски, нетурски и невлашки думи, и се опитва да разбере тяхното истинско значение чрез етимологията или паралели с аланския, дигорския и унгарския езици на на народи най- близки ни по произход.  

„Багачин” участва успешно в много български събори и фестивали посветени на историята ни, като средновековния фестивал на „Калето” в Мездра, „Битката при Върбишкия проход”, „Траянови врата – величие и памет”, „Дни на предците – Плиска”, „Магическата Мадара” и други събития в цялата страна. Отдава сили и енергия и посвещава своята дейност в полза на целия български Северозапад, и засега включва участници от София и Поломието: Лом, Дреновец и Ружинци, преоткривайки и представяйки достоверно древната история на този край, вдъхвайки упование и чувство за гордост на хората живеещи там, преодолявайки нерадостното днешно битие на тази част от България.
Девизът на „Багачин” е: Fides facit fidem - Доверието ражда доверие.


LinkInterregROBG
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.