Сдружение „Жива история”


Сдружение „Жива история” – Шумен – средновековна реконструкция на ромеи;

СНЦ „Жива история“ - Шумен е сравнително нов клуб (от октомври 2018 г.) за исторически възстановки и живи картини, пресъздаващи моменти от българската история. Повечето от членовете му са бивши участници в други сродни организации, затова и в снимковия и филмов материал се упоменават техните имена. В „репертоара“ на сдружението са застъпени няколко исторически периода:

  • Средновековие (VII – X в. сл. Хр.),
  • Възраждане (1828 – 1876 г.),
  • РТОВ (1877-78 г.),
  • Илинденско-Преображенско въстание (1903 г.),
  • Балканска война (1912) и ПСВ (1914-1918 г.).

Основна специфика за клуба в раздел Средновековие е представянето на облекло и въоръжение на Източно-Римската империя(Византия). Така се случи през годините, че членовете на клуба, занимаващи се със средновековна реконструкция им се налагаше да поемат ролята на ромеите при участията си във възстановките на битката във Върбишкия проход от 811 г. – 2012, 2013 и 2015 г.; ежегодните фестивали „Дни на предците“ в Плиска; фестивалите в Калето – гр.Мездра; Асеновград; „Българската армия от Аспарух до наши дни“ – Аспарухово, Варна; Битката при Маркели(Карнобат – 2015 г.); фестивалите в Мадара. Не на последно място е участието и във възстановката с международно участие „Доблест и слава“ на Шуменската крепост(2017 г.) – превземането на крепостта от Владислав III Ягело през 1444 г.(в случая ролята на защитници от турския гарнизон); също и фестивалът през 2018 г. в с.Камено, Бургаско, посветен на битката на канас Тервел срещу арабите(арабски воини).

В раздел Възраждане се представят основно хайдути, османска армия, руска армия (Руско-турската война от 1828 г. – с.Васил Друмево, „Чакърови ливади” - Самоков, 2013-2018 г.); Въстанието в Клисура(1876 г.) – четници и хайдути, Въстанието в Хисаря(1876), редица живи картини(„Старото школо“ по Вазов, „Френската сватба“, „Изгубена Станка“ по И.Р.Блъсков и др.) и други участия по празници на училища и детски градини.

РТОВ е представена с участие като османски аскер на Шипка(2018-2019 г.), казаци и османски аскер в Освобождението на гр. Шумен на 18 юли(ежегодно), Освобождението на Разград(2019 г.), башибозук в Освобождението на гр.Търговище(2017г., 2018 г.), 3-то мартенска възстановка за освобождението на гр.Велики Преслав (2016-2018 г.), изяви в живи картини пресъздаващи подписването на Сан-Стефанския мирен договор и др.

В раздел Илинден през годините клубът има записани участия на „Петрова нива“ гр. Малко Търново, гр.Варна, Аспарухово – 2018 г. и пресъздаването на битката на четата на П. Яворов с турската потеря в сл. Голешово, Петричко – 2018 г.)

На тема Балканска война членовете имат участия като български войници в гр.Дългопол(2012 г.) на тема мобилизация на местните рекрути, Обявяване на Независимостта – ежегодно в гр.Шумен, тържества и паради по случай Водосвет на бойните знамена и др.

ПСВ е представена в спектакъл „К-н Куцаров спасява полковото знаме“ – Арена Шумен 2019 г., военно полеви лагер в Добруджа от 1916 г.(турски и български униформи) – 2019 г., Пробивът при Добро поле, гр.Троян – 2019 г.

HISTORIA VITAE MAGISTRA

(Историята е учител на живота – лат.)

 


LinkInterregROBG
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.