Школа „Вълкашин“


Школа „Вълкашин“ - възстановява бит, култура, традиции и бойни практики на древните българи

Школа Вълкашин е основана преди 3 години в гр. София, като през 2019 г., школата е и регистрирана като сдружение  с нестопанска цел с председател и ръководител Петър Ганев. Седалище - град София. Членовете на школата са от гр. София и от гр. Търговище, като и на двете места има обособени групи за изпълнение на целите на сдружението.

Школата е създадена от хора с различни професионални направления и образования, но с общ интерес и страст към българската история. Целите на школа „Вълкашин“ са издирване,  възстановяване, съхраняване и предаване на културата, познанията, традициите и бойните практики на древните българи.

Основна форма за постигане на набелязаните цели са участия в исторически възстановки и фестивали, както и в други културни и спортни мероприятия и училищни дейности. Школата сътрудничи и е в добри отношения с други организации в тази сфера. От създаването си до сега, школата не е пропускала исторически фестивал в България, пресъздаващ периода на ранното средновековие, част от тях са „Дни на предците – Плиска” през 2017, 2018 и 2019 г., Фестивалът на „Калето” в Мездра от 2017 г. до сега, Панаир на туристическите забавления „Кабиле” Ямбол, „Магическата Мадара” – Мадарски конник, от 2017 до сега, „Траянови врата – величие и памет” - 2018 и 2019 година, Фестивал „Пловдив – древен и вечен” 2019 г., „Средновековен панаир – Асеновград” 2018 г. и др. Школата има и самостоятелни изяви и работа с училища, музеи и читалища. Пресъздава бойните практики от средновековието в екстремни демонстрации с истински оръжия и огън.

През 2018 година на фестивала „Траянови врата – величие и памет” Петър и Даниела Ганеви, членовет на школата, сключват граждански брак и пресъздават първата по рода си средновековна сватба в България от периода на Второто българско царство, като гости на сватбата са всички участници и зрители на фестивала. Школата взема участие и в заснемането на пълнометражен филм с работно заглавие „Кръвта на пеликана“, както и в заснемането на локални проекти.

Като основен приоритет на школата е подпомагането на обучението, развитието и създаването на ценностна система в младежите. За постигането на всичко това школа „Вълкашин“ работи с видни реконструктори и историци, музейни работници и археолози, като цялата теория, практика и екипировка на школата се базира на историческите извори и находки.

 


LinkInterregROBG
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.