Сдружение „Ситалк“


Сдружение „Ситалк — исторически реконструкции“ — пресъздава античните и средновековни народи от българските земи и региона

„Ситалк — исторически реконструкции“ са група ентусиасти с различни професии, всички обичащи историята, посветени на популяризирането на миналото на българските земи и Балканския полуостров. Пресъздават различни епохи, от античността с траки и македонци от бурния 4 век пр. Хр., през периода на великото преселение на народите и готите оставили своя отпечатък в тази епоха. Не пропускат и средновековието, където пресъздават както българи, така и другите народи минали през нашите земи. Участват сме в организацията на събития в Пловдив и Чирпан, провеждат множество демонстрации по фестивали, културно-исторически празници и училища в България, Сърбия и Румъния.
Защо са избрали Ситалк за име на сдружението? — Ситалк е име на владетел, всички са чували за Ситалк синът на Терес, могъщият тракийски владетел на Одриската държава. Ситалк е прозвище на бог, в Делфи е била издигната колосална статуя на Аполон Ситалкски. Ситалк е победен вик — Ксенофонт описва как траките след своя боен танц викали „ситалк, ситалк“. Тази многопластовост отговаря на тяхното виждане за пресъздаване на историята.
Реконструират древни обичаи, облекло, религиозни обреди, антична и средновековна кухня, бойни демонстрации или просто моменти от живота на нашите предци. Чрез възстановки и демонстрации пренасят частица от миналото в съвременното ежедневие. Всяка една част от техните демонстрации е създадена и внимателно проучена от членовете на сдружението, посветили дългогодишно трупане на знания от стари текстове, изображения, находки, обсъждане със специалисти, съпътствани с множество опити, проби и грешки. Техните възстановки и демонстрации включват:

 • Антична мода — разказ с демонстрация на облеклото на траки и македонци, как са изглеждали дрехите, как са се наричали, защо са били с такава конструкция и каква им е била функцията, какви материали са използвали и как са ги шиели. Какви бижута и аксесоари са носели със себе си.
 • Антично въоръжение — поява и развитие на оръжията и брони на траките, тяхната форма и функция, от кого са се използвали и защо.
 • Ритуали на Дионис по случай новото вино или първи гроздобер.
 • Жертвоприношение-ритуал на Арес преди битка за смелост и мъжественост на воините и смразяване сърцата на врага.
 • Тракийски пир  — царска привилегия и задължение, основна част от живота на тракийската аристокрация... Показваме как по време на пира мъжете обменят жизненоважна за тях информация, водят се преговори, заздравяват се съюзи, организират се нови и се обсъждат военни походи или просто се забавляват и пият.
 • Тракийски пазар на булки — чрез пресъздаване на този обичай разказваме за положението на жената в тракийското общество.
 • Готи  — тяхното присъствие по българските земи, късноантично облекло и въоръжение.
 • Готски обреди за плодородие, посветени на бъдещата реколта или на първите набрани плодове.
 • Робски пазар.
 • Кулинария — антична и средновековна кухня и рецепти.
 • Антични и средновековни игри, играни както за забавление така и за поддържане и развитие на ума.
 • Средновековна мода.
 • Средновековно въоръжение.


Сдружение „Ситалк — исторически реконструкции“ споделя тези познания и емоции с всички хора, защото както гласи латинската поговорка — „Historia magistra vitae est“ — „Историята е учителка на живота“.


LinkInterregROBG
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.