Сдружение „Дукс Антика“


Сдружение „Дукс Антика“ /Dvx Anticae/ от гр. Свищов, възстановяват военното дело, бита и ритуалите на забравените ни предци – готите от късната античност

Сдружение „Дукс Антика” е основано 2016 г., със седалище в гр. Свищов.

Период на пресъздаване: Античност - бит, култура и воинско дело на късноантични римляни и готи.

Ръководител Димитър Спасов.

Свищов, родният град на „Дукс Антика“, в античността е носил името Нове. Възниква като крепост по северния лимес на Римската империя.Първоначално в Нове отсяда Осми августов легион (45 г. на I век), заменен след двадесет и пет години (69 г.) от Първи италийски легион, който остава там близо 4 века. В периода на миграциите, Нове става център на населен с готи ареал. В Нове и Никополис ад Иструм живее и работи известният готски епископ Вулфила, който превежда евангелието на езика на готите и има решаваща роля за християнизацията на северните народи. През пети век Нове е столица на Остроготите на Теодорих Велики. Драматичните събития, довели до разпада на римската империя вдъхновяват членовете на „Дукс Антика“ да се опитат да осветят този труден за проучване период и да създадат реконструкция на един отряд готи, федерати на Римската империя.

За оборудването си, сдружението се придържа към исторически извори и находки. Всяка вещ е произведена по максимално близка до автентичната технология. Освен военно дело, сдружението възпроизвежда бит, ритуали и занаяти на готите и жителите на Империята през периода IV – V век. „Дукс Антика“ е сдружението в България с най-голям брой участия годишно, завоювало авторитет и извън пределите на страната.

Съставът на „Дукс Антика“ е разнороден възрастово и професионално. В сдружението съчетават уменията си университетски преподаватели, полицаи, занаятчии, представители на администрацията, IT специалисти, студенти, ученици и др. Консултанти в оборудването са видни археолози, историци и музейни работници. Сдружението си партнира с много подобни организации в България и чужбина. Изпълнител, съорганизатор и организатор е в най-мащабните български исторически фестивали.


LinkInterregROBG
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.