22 август 2019


ROMULA FEST

За първият път в Добрословени окръг Олтения се проведе фестивал за римски възстановки и древни бит традиции.

Атракциите и фестивалната активност се проведе на широка поляна между брега на река Теслуи и мелницата на село Речка където бяха изградени и древните лагери на участниците.

Публиката имаше възмощността да общува с участниците в специално изградени за целта щандове - работилниците по древна кухня, металопластика, дървообработване, ковачество, тъкане, сечене на монети, стрелба с лък, изработка на брони и приготовление на антични козметични процедури.

Интересът бе привлечен към ритуалите - „Древна сватба“ и „Римска сватба“.

Особено завладяващи бяха гладиаторските битки и древни танци.

Една от вечерите бе посветена на втората експедиция на Траян до Дакия.

Всяка от фестивалните вечери завършваше с концерт.


Моменти от фестивалa


За първият път в Добрословени окръг Олтения се проведе фестивал за римски възстановки и древни бит традиции.


InterregROBG
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.