Участие в туристическо изложение РОМЕКСПО-2019


Община Мездра взе участие в туристическо изложение РОМЕКСПО-2019

16-11-2019

Близо 10 000 участници от цял свят събра есенното изложение Ром експо 2019 в румънската столица Букурещ. Община Мездра също взе участие в туристическия форум заедно с партньорската община Добрословени по проект ROBG 452 “Добре дошли в средновековието”, Договор №106579/19.09.2018, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020г.
В рамките на четири дни от 14 до 17 ноември участниците на "Ромекспо" представяха както туристически продукти и дестинации, така и фестивали и малко популярни култури и традиции. Двете общини Мездра и Добрословени представиха закупените по проекта римски и прабългарски облекла, както и бойни техники.


InterregROBG
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.