Калина Атанасова – Бъдъмба


Калина Атанасова – Бъдъмба от гр. Варна – облеклото през късното средновековие – средновековен павилион

 

„Бъдъмба“ е псевдоним на Калина Атанасова и общ етикет за нейната и на нейните сътрудници работа. Като официално име възниква през 2010-та, когато домейна badamba e регистриран с цел публикуване на информация за българския средновековен костюм. С годините дейността и екипа на Бъдъмба се разширяват и в момента работата й включва три основни направления:

- „Българският средновековен костюм“ - изучаване, анализ и реконструкция на облеклото през Второто българско царство. В тази дейност се включват научни публикации, изложби и презентации по темата. Извършва се съвместно с фотографи, историци и възстановчици от страната и чужбина.

- „Календар на историческите възстановки в България“ - динамична база данни, разработена съвместно с екипа на инж. Александър Минчев. Съдържа информация за датите и подробности за програмата на предстоящи и минали исторически възстановки в страната. Целта е сайтът да бъде в полза както на организаторите на такива възстановки, така и на участниците и публиката.

- Работилница „Бъдъмба“ - изработка реплики на старинни костюми и аксесоари от различни исторически периоди. В екипа са включени шивачи и майстори на старинни занаяти. Клиенти на работилницата са възстановчици, музеи и промоутърски фирми.

ЗА КАЛИНА АТАНАСОВА

- 2004 г. участва в историческата възстановка "Доблест и слава" на НД „Традиция“ клон Шумен, като войник от кръстоносната армия. По време на битката доказва, че 48-килограмова жена успешно може да тича в 13-килограмова ризница;

Съосновава ДЗЗД „Чигот“, (впоследствие пререгистрирано като Сдружение „Чигот – исторически възстановки“). Заниманията й освен участия във възстановки и исторически представления включват плетене на ризници, рисуване на щитове, обучение на нови членове.

- 2005 г. започва да се интересува от българският средновековен костюм. Установява, че има само една пълна книга по темата, издадена през 1974-та. Започва да изработва собствени реконструкции на средновековни дрехи, като ги украсява с ръчни бродерии – умение, наследено от двете й баби. Оттогава до сега участва в най-различни исторически възстановки, събори, чествания, като според случая е представяла войник от Първото и Второ българско царство, византиец, османец, болярка или жена от простолюдието.

- 2006 г. дейностите на членовете на управителния съвет на „Чигот“ се профилират и Калина започва официално да се занимава с костюмите и рекламните материали на сдружението. Работата й включва консултации за изработката на дрехите на членовете и водене на архив. Започва задълбочено да изучава, анализира и представя нагледно българските средновековни дрехи. С помощта на Красимир Йовчев (любител-фотограф и автор на сайта „Средновековните църкви в България“ -  https://medchurches.livejournal.com) изработва актуален списък на българските средновековни портрети – нещо, което преди това е правено в далечната 1960-та. Продължава да изработва и проектира костюми, както и да бродира. По-голямата си част работата й е експериментална, защото информация, дори и в интернет, по онова време липсва.

- 2007 г. по нейно предложение в рамките на младежкия форум „Аквалония“ се провежда първата среща на клубовете за исторически възстановки в България, на която са поканени всички активни по онова време организации. Идеята е те да се опознаят, обменят опит и идеи и да си сътрудничат в бъдеще.

- 2008 г. заедно с младежки клуб „Землемория“ организира първата в България историческа жива ролева игра – „Наследниците на Калоян“. Българската ЛАРП общност прегръща идеята и през следващите години различни младежки клубове организират още няколко такива. Предимството на подобни игри пред възстановките е, че няма разграничение между зрители и участници, а историята се разглежда от няколко възможни ъгъла.

- 2009 г. по покана на новосформираният пловдивски клуб „Сила“ участва в първата си антична възстановка, представяйки гладиатрикса-хопломах. Същата година започва да се интересува и от стрелба с лък.

- 2010 г. организира първата си историческа изложба – „Исторически средновековни костюми“, проведена в парк-музей „Владислав Варненчик“. Включени са както изцяло нейни костюми, така и такива, правени по нейни консултации. Лично подбира и аранжира костюмите и подготвя информационни табла, в които описва методите и източниците си.

- 2011 г. на два средновековни лагера – на Червен и Царевец – организира експериментална археология с женски украси за глава. Няколко доброволки си слагат резултатите от различни  експерименти по находки и описания, носят ги в продължение на един ден, изпълнявайки обичайните си за такива случаи дейности, след което споделят опит и наблюдения;

Поставя началото на сайта http://badamba.info/ където публикува всички свои схеми, рисунки, снимки, описания, анализи и изводи, и който се допълва постоянно и до ден днешен. До момента това все още е единственият специализиран сайт по темата. През годините много хора се запалват по идеята за проучването и го подпомагат със снимки, литература, експерименти и опит. Сред тях има както историци и възстановчици, така и любители;

Същата година за първи път изнася живи уроци пред ученици.

- 2012 г. напуска сдружение „Чигот“ и започва да работи самостоятелно.

- 2013 г. оформя пътуваща изложба на открито, подредена в сглобяемо копие на средновековна сергия, разработено от съпруга й инж. Александър Минчев. Изложбата включва представителна извадка реконструкции (дрехи, рисунки, накити), както и комплект брони и оръжия. До момента участва с нея в множество събори, исторически фестивали и чествания както в България, така и в Сърбия. Организира и първата си самостоятелна изложба на закрито, проведена в Пловдив по случай Нощта на музеите;

Стартира проекта http://calendar.badamba.info/ – общ календар на историческите възстановки в България и с официално българско участие, замислен да улесни контакта между клубовете и публиката. С времето той постепенно набира популярност и в него се включват почти всички клубове, развиващи подобна дейност в страната. Проучването върху костюма продължава и започва предварителна подготовка за издаване на книга.

- 2014 г. организира общо три изложби: във Варна, Парк-музей „Владислав Варненчик“ по случай Международният ден на музеите;  в Пловдив, Етнографски музей, по случай Нощта на музеите и галериите; в Шумен, Историческият музей, по повод годишнината от кръстоносния поход на Владислав III Ягело. И трите музея остават очаровани от работата й. Започва да се занимава с реконструкции на накити, без които средновековният женски костюм е непълен. Текста на проучването й е редактиран и одобрен от двама специалисти: доц. д-р Ваня Попова от София и д-р Иван Чокоев от Велико Търново. Съвместно със Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции „Авитохол“ започва да се занимава с военния костюм на Второто българско царство.

- 2015 г. участва в изложба, организирана от Сдружение „Авитохол“ и посветена на българското средновековно въоръжение и снаряжение. Представя три костюма, показващи екипировката на три различни вида войскови части. Разширява проучването и започва да се занимава и с реконструкции от други исторически периоди;

Участва в международния научен симпозиум „Ниш и Византия“ в град Ниш, Сърбия, на който изнася доклад за женските забраждания от портретите в Долна Каменица в контекста на българските, сръбски и византийски средновековни портрети. Докладът е публикуван в сборника на симпозиума от 2016та година. С това поставя началото на подробно проучване и съставяне на типология на балканските средновековни забраждания, което още не е напълно завършено.

- 2016 г. излиза от печат книгата "Възстановки на средновековното българско облекло (XIII – XIVв.)", обединяваща всички проучвания на Калина от периода 2004 – 2015г. Следват я няколко публикации на статии в научни сборници, както и презентации на книгата в различни градове;

Извършва проучване и изработва два праисторически, а впоследствие и серия антични тракийски костюми за проекта „Исторически парк“, който към онзи момент е под формата на демо-версия („Неолитно селище“).

- 2017 г. изнася беседа в Софийски университет като част от "Лаборатория по експериментална история" – модул към магистърската програма "Българско средновековие: държава, общество, култура".

Сътрудничеството със Сдружение „Авитохол“ продължава – презентациите на средновековни костюми се провеждат в музеи и университети из цялата страна, като освен късно, вече представя и ранно средновековие. Продължава и участието в исторически фестивали, които набират все по-голяма популярност в цяла България. Изнася беседи за бита и ежедневието на средновековните българи.

- 2018 г. печели конкурс за докторант по Българска средновековна археология към ШУ „Константин Преславски“ и започва подготовка на дисертация на тема Облеклото на Второто българско царство.

- 2019 г. на няколко последователни исторически фестивала представя танци под звуците на средновековна музика, разработени от чуждестранни клубове на база исторически източници. Идеята среща радушен прием и в танците се включват както участници, така и публика. Започва да изучава ритуали и практики, свързани с празниците на средновековните българи, което продължава и към момента.


LinkInterregROBG
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.