18 МАЙ 2019


Фестивал на средновековните традиции, бит и култура - Калето Мездра - 2019


Моменти от фестивалaФестивал на средновековните традиции, бит и култура - Калето Мездра - 2019


InterregROBG
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.