ДОБРЕ ДОШЛИ
В СРЕДНОВЕКОВИЕТО

Фестивал на средновековните традиции, бит и култура

Традиционен фестивал организиран от община Мездра

Проект ROBG 452 "Добре дошли в средновековието", договор №106579.09.2018.
Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на програма Interreg V-A Румъния-България. Изпълнител на проекта е община Мездра.


Проведе се шестият фестивал на средновековните традиции, бит и култура “Калето - Мездра 2020“

Събитието е от празничната програма за отбелязване на 70-годишнината от обявяването на Мездра за град и е част от дейностите за устойчивост по Проект „Добре дошли в Средновековието” („Welcome to the Middle Ages”), ROBG-452, реализиран от Община Мездра и от Община Добрословени, Румъния по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния - България 2014-2020 г. Организатори бяха Община Мездра и Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции „Авитохол”. 

Моменти от фестивалa / Festival in pictures / Fotografii de la festival


Проведе се шестият фестивал на средновековните традиции, бит и култура “Калето - Мездра 2020“

Събитието е от празничната програма за отбелязване на 70-годишнината от обявяването на Мездра за град и е част от дейностите за устойчивост по Проект „Добре дошли в Средновековието” („Welcome to the Middle Ages”), ROBG-452, реализиран от Община Мездра и от Община Добрословени, Румъния по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния - България 2014-2020 г. Организатори бяха Община Мездра и Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции „Авитохол”. 

Press Conf Image
Press Conf Image 02
Press Conf Image 03
Press Conf Image 04
Press Conf Image 05
Press Conf Image 06
Press Conf Image 07
Press Conf Image 08

Партньори по проекта

ОБЩИНА МЕЗДРА

ОБЩИНА ДОБРОСЛОВЕНИ

InterregROBG
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.